Екстериорно озеленяване на офис и публични сгради

Екстериорно озеленяване в стилни съдове за засаждане на входа на сградата, в синхрон с фасадата ѝ, могат значително да променят цялостното внушение за посетителите, да създадат положително първо впечатление.

Организирането на озеленени пространства за почивка или работа на открито са не просто отношение към служителите, но и чудесно място за следващото корпоративно събитие.

С голямо разнообразие от съдове за засаждане и експертиза в проектирането на озеленяване в саксия можем да предложим цялостно изпълнение на екстериорното озеленяване – от идеята, до аранжирането на готовото пространство.