Интериорно озеленяване за здрава и ефективна работна среда

В Навън сме посветили дейността си на облагородяване и създаване на зелени кътчета у дома и на работното място, във възстановяването на връзката на градския човек с природата.

Провокирани от липсата на добри условия в публичните сгради, където модерният човек прекарва минимум по 8 часа на ден, стартирахме програмата Nature inPlant. Програмата е фокусирана върху повишаване ефективността на работната среда чрез възстановяването на връзката с природата, имплантирането й в интериора чрез внимателно планиране и озеленяване на офис и публичните сгради. Направихме детайлно проучване за най-честите причинители на дискомфорт в офиса и разгледахме ползите от  интериорното озеленяване в борбата с тях. Запознахме се с множество изследвания на престижни университети, болници и учени за ефектите от използването на конкретни растителни видове и оптималният им брой за подобряване на обитаваната среда, а в резултат и повишаване ефективността на обитаващите я.

Някои от резултатите след подходящо интериорно озеленяване, които имат пряко влияние върху работния капацитет включват:

– Намаляване на стреса с до 40%
– Повишаване на производителността с до 20%
– Повишаване на чувството за удовлетвореността от работата с до 10%
– Подобряването на въздуха в затворените помещения чрез намаляване и дори отстраняване на летливите органични съединения
– Изграждане на здравословна работна среда чрез повлияването и намаляването на болестни състояния като респираторни проблеми, очни инфекции и главоболие с до 52%
– Оптимизация на разходите чрез намаляване на отпуска по болест с от 20 до 60% и подобряване на енергийната ефективност

За ефикасното и ефективно подобряване на работната среда чрез интериорно озеленяване е необходимо прецизно планиране на подходящите растителни видове, оптималния брой съдове за засаждане и тяхното разположение в интериора. При проектирането на озеленяването подпомагаме прецизирането на целите и създаваме хармоничен проект. Проектите ни отговарят на специфичните нужди на средата (интериорен дизайн, разположение, обитатели, бюджет и др.). На тази база определяме видовия състав и визуализираме проекта.

Форма за контакт