Стандартизирана услуга, която предлагаме на база попълнен от клиента формуляр относно очакванията, които има при озеленяването на пространството; функция на пространството, разположение и микроклимат, възможност за поддръжка на растителността и др. На база предоставената информация се представя списък с подходящите за конкретния клиент растения, както и списък със съдове за засаждане за съответните растения. За всяко растение се предоставя подробна информация относно характеристиките и отглеждането му. Всяко от предложените растения е съобразено с атмосферните ни условия и може лесно да бъде открито в разсадниците.
Услугата е с фиксирана цена, която се заплаща при поръчката на консултацията.

Форма за контакт