Условия за събиране на лични данни и конфиденциалност

 

Тази политика се отнася за интернет страницата navun.bg, обслужвана от Навън ЕООД, със седалище и адрес на управление 1766 София, София Парк 36, с ЕИК 202599248

 

 1. Лични данни – цели

Навън ЕООД събира и обработва лични данни, гарантирайки сигурността и конфиденциалността на предоставената информация от потребители и клиенти. Поисканите данни и лична информация от Навън ЕООД са само и единствено за целите на:

– Управление на поръчки;

– За доставка на продукти и услуги, съгласно изискванията на куриерските компании;

– Обработка на плащания;

– За комуникация с клиентите относно поръчки на стоки и услуги;

– Продукти, услуги и промоционални оферти;

– Препоръки на продукти и услуги.

– Подобрения на онлайн магазин и платформите за услуги и коопериране, с цел превенция на измами и злоупотреби, включително и давайки достъп до сайта на трети лица за извършване на техническа поддръжка и други услуги за сайта.

Навън ЕООД гарантира, че добросъвестно е договорил клаузи за конфиденциалност на използване на лични данни и информация с всички трети страни, с които възникват отношения по повод изпълнение на гореизброените услуги и поводи за събирането и обработката им.

 1. Лични данни

Съгласно българската и европейска законова регулация и препоръки, Навън ЕООД третира като лични данни всяка информация, която може да послужи пряко или косвено за идентифициране на физическо лице. Под всяка информация може да се разбират преки или косвени данни, чрез които едно лице е отъждествимо чрез идентификационен номер или един и повече характеристики на неговата самоличност – физическа, умствена, психологическа, икономическа, социална, религиозна или културна.

 1. Обработване на лични данни

Всяка операция и действия или съвкупност от операции и действия, които се извършват по отношение на личните данни. Това може събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване, което може да бъде извършвано чрез автоматични или неавтоматични средства. Предоставени лични данни и информация на Навън ЕООД

Неавтоматично предоставени данни от потребителите на сайта са:

 • Име и фамилия (с цел по-добро обслужване на потребителите на сайта)
 • е-mail адрес, адрес, компания и телефонен номер (с цел по-добро обслужване на потребителите на сайта в случаи на нужда от уточняване на детайли около направена поръчка на стока или услуга)
 • Имена на получателя на стоката или услугата, адреси и телефонен номер (съгласно изискванията за доставка на пратки от куриерската компания, обработваща с договор пратките на Навън ЕООД)
 • Финансови данни (съгласно изискванията на банковата институция, обслужваща разплащанията с банкови преводи, дебитни и кредитни карти)

Автоматично събирани данни могат да бъдат:

 • IP адрес на използваният компютър;
 • Логин, e-mail адрес и парола;
 • Вид на браузъра и версия на операционната система;
 • Данни, комбиниращи се с подобни от други потребители с цел създаване на функции, като например „Най-продавам продукт“;
 • URL, пълно време (включително дата и час), брой cookie;
 • Търсени и визуализирани продукти, услуги или статии;
 • Данни за използвания браузер – cookie, cookie Flash или подобни, събрани чрез сайта с цел предотвратяване за измами и други цели.
 • Поставяне на cookie в браузера с цел да се идентифицира по време на взаимодействие със сайта. Те могат да бъдат използвани за съхранение на идентификатори или потребителски предпочитания, включително достъп до информация, кога потребителят влиза в сайта, за да се предостави персонализирано съдържание или да съхрани последната визуализирана страница на продукт или услуга на Навън ЕООД.
 • Поставяне на модул cookie и за други цели като:
  • Предоставяне на оферти и съдържание, според индивидуалните интереси на потребителите
  • Анализ на поведението на потребителите
  • Провеждане на изследвания, с цел подобряване съдържанието, продуктите и услугите, предоставени от Навън ЕООД.
  • Изискване за повторно влизане в профила, след изтичане на определен период от време, с цел допълнително подобряване на мерките за сигурност.
  • За идентифициране на някои потенциални действия с цел измама и злоупотреба.
 1. Съгласие за предоставяне на лични данни и информация на Навън ЕООД

Чрез съгласяване с общите условия за ползване на navun.bg, регистриране в сайта и попълване на формите за лични данни, потребителят декларира изрично съгласие за включване на неговите лични данни и информация към базата данни, управлявани от Навън ЕООД и негови партньори. Събраните данни могат да бъдат използвани за:

 • Маркетинг дейности – получаване на търговски и информационни съобщения на предоставените e-mail адреси
 • Информативни дейности – получаване на нетърговски или административни съобщения
 • За осигуряване достъп до ограничени раздели на сайта
 • Вътрешни статистики като проследяване на продажби, качеството на предоставяните продукти и услуги, създаване на нови характеристики, промоции и нови услуги

Навън ЕООД може да разкрие тази информация на неговите партньори, но само при условията на споразумения за поверителност. Данните се разкриват с цел извършване на определени дейности като обработване, изпълнение и доставка на поръчки и услуги, финансови разплащания с наложен платеж или банкови трансакции. Партньорите на Навън ЕООД могат да имат достъп само дo личните данни, необходими, за да изпълнят задълженията си.

Разкриване на данни за акаунти и други лични данни от страна Навън ЕООД става в случаите когато те станат законово изискуеми или за да защити свои права, собственост и сигурност. Това включва обмен на информация с други компании и организации, с цел да се предотвратят или разкрият измами.

Навън ЕООД няма да сключва сделки за продажба, споделяне или разкриване по друг начин на лични данни, различни от посочените.

Всеки регистриран потребител на navun.bg има право да променя личните данни и/или да се противопостави на обработката на данни поради законни и основателни причини чрез изпращане на съобщение до info@navun.bg

 1. Отписване от реклами или информация, предоставяни от Навън ЕООД

Всеки, който иска да не бъде вече абонат за получаване на маркетинг съобщения за промоции, оферти, нови продукти и пр., може да се отпише от страницата за отписване от абонамента, линк към която се намира в края на всеки мейлинг изпратен от Навън ЕООД или чрез писмо до info@navun.bg.

Можете да отхвърлите всички модули cookie като конфигурирате използвания браузър рез менюто Помощ, където ще научите начина за тяхното конфигуриране.

 1. Предпазване на личните данни от страна на потребителите

За безопасността на личните данни Навън ЕООД препоръчва на всеки потребител на сайта  да:

 • Пази в конфиденциалност потребителското име и парола, за да се избегне неоторизиран достъп до личните данни от потребителския акаунт.  Чрез спазването на тази препоръка се счита, че потребителят поема отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени от съответния акаунт. Чрез влизането/използването на сайта, потребителят се съгласява да вземе необходимите превантивни мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита на трети лица.
 • Пази паролата и не я предоставя на други лица
 • Да избягва ползването на една и съща парола за различни акаунти
 • При използване на обществени компютри (библиотека, интернет кафе и пр.), да се увери, че е излязъл от акаунта си, преди да изключи компютъра.
 • Често да сменя паролата
 • Да не разгласява лична информация

В случай на съмнение за неоторизиран достъп и използване на акаунта е препоръчително веднага да уведомите сайта чрез e-mail на  info@navun.bg

Задължение на потребителя е да предоставя коректна и пълна информация. Потребителят носи отговорност, включително и наказателна, за предоставени фалшиви данни.

Навън ЕООД си запазва правото да откаже достъп до сайта потребител, да закрие акаунт или да анулира поръчки, включително и потвърдени такива.

Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка или въвеждане на нови услуги и дейности. Навън ЕООД ще положи добросъвестно усилия за непрекъснат достъп до сайта и достъп без грешки, но поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

 1. Политика за конфиденциалност

Навън ЕООД разбира важността на конфиденциалността на личните данни на всеки потребител на сайта. Гарантираме, че личните данни са защитени при всяка една транзакция с тях. Всеки потребител трябва да знае, че Навън ЕООД не изисква разкриване на парола, банкова сметка или номер на кредитна или дебитна карта по телефона или по e-mail. В случай, че някой изисква подобна информация, потребителят трябва да се свърже с Навън ЕООД чрез e-mail до info@navun.bg

Автентичните и-мейли Навън ЕООД са тези, изпратени от електронна поща от адреси, завършващи на @navun.bg

Мейли, изискващи лична информация, или такива които насочват към страници различни от navun.bg, не са автентични.