ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на navun.bg

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на navun.bg, уреждащи правилата за сключване на сделки между продавача и клиента за покупко-продажба през navun.bg. Поръчка на стока или услуга от електронния магазин не може да бъде извършена без приемането им.

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1.   Навън ЕООД  е търговско дружество, със седалище и адрес на управление 1766 София, София Парк 36, с ЕИК 202599248. Банкова информация:IBAN BG88UNCR70001522489534, BIC UNCRBGSF

2.2. Можете да се свържете с Навън на телефон 0888535153, на имейл адрес info@navun.bg или  на адрес: София 1434, бул. Симеоновско шосе 212.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1.   Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през онлайн магазина на navun.bg

3.2.   Сайт – домейна navun.bg

3.3.   Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки на стоки и услуги през него, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

3.4.   Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

3.5.   Любими – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци

3.6.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между navun.bg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Навън ЕООД, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.

3.7.   Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувач и Продавач през Сайта.

3.8. Блог/Вдъхновение – част от интернет страницата navun.bg, където се публикува практична информация за избор, засаждане и отглеждане на растения, за обзавеждане и декориране на балкона и външните пространства.

3.9. Магазин – електронен магазин, част от интернет страницата navun.bg

3.10. Партньори – архитекти и ландшафтни архитекти, търговски дружества, дистрибутори и производители на съдове за засаждане, мебели и аксесоари за градината, разсадници и градински центрове, с които Навън ЕООД партнира за изпълнение на проекти за озеленяване и обзавеждане на балкони и градини.

3.11. Купон – документ/код за намаление на определени стоки и услуги, предлагани от navun.bg, издаден от Навън за определен период от време.

3.12. Консултация – стандартизирана услуга, предлагана от разстояние, която се базира изцяло на подадена от Клиента информация.

3.13. Проект – персонално изготвен проект за цялостно или частично обзавеждане/озеленяване на балкона/градината.

3.14. Доставка чрез Куриер– доставка на стока, поръчана от електронния магазин на navun.bg от куриер до посочен от клиента адрес за доставка в България

3.15. Взимане от шоурум – взимане на закупената от Клиента от електронния магазин стока лично, от шоурума на Навън ЕООД, София, бул. Симеоновско шосе 212

3.16. Банков превод – изплащане на дължимата сума по направена поръчка с банков трансфер на посочена банкова сметка на Навън ЕООД.

3.17. Наложен платеж – изплащане на дължимата сума в брой при получаване на стоката.

3.18.   Съдържание

 • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Навън, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Навън чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

3.19.   Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

3.20.   Транзакция – действие по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Сайта, осъществявано единствено по банков път.

3.21.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Навън са задължителни за всички Клиенти на Сайта.

4.2. В случай, че Клиентът не приеме условията, описани в този документ, не може да направи поръчка за стоки и услуги, предлагани онлайн от Навън.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Навън по собствено усмотрение и по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

4.4. Във всеки един случай на промяна на общите условия Навън ще бъдат публикувани на Сайта. Задължение на Клиента е да прави справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

4.5. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.6. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

4.7. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Навън не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.8. В случай че клиентът желае да оттегли съгласието си с условията, описани в настоящия документ:

4.8.1. Е нужно да изплати всички дължими суми по направени към желанието за оттегляне поръчки.

4.8.2. В случай че непокрити задължения не са налични и Клиентът откаже съгласието си с общите условия по настоящия документ, Навън отменя изпълнението на новите Поръчки, по които не е възникнало задължение за плащане, без възникване на допълнителни задължения от страна на Клиента.

4.9. Навън ЕООД предоставя информация и он-лайн услуги единствено и само на регистрирани потребители.

 

5.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

5.1. Достъпът до Сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

5.2. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посоченият на Сайта адрес в раздел „Контакт”.

5.3. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

5.4. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция. Затова Навън препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания чрез банка за Продукти, продавани от Навън.

5.5.   Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

6. ПОРЪЧКА

6.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки указаните стъпки, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

6.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

6.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Навън във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

6.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Навън да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

6.5.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
 • предоставените от Клиента данни в формата за контакти на Сайта са непълни и/или грешни.

6.6.   Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Навън в случай, че се откаже от Поръчката и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Навън. Този срок започва от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лицe, различно от превозвача. Клиентът следва да върне на Навън Продукта на адрес: Навън ЕООД, София 1434, бул. Симеоновско шосе 212, като междувременно уведоми Продавача за това на info@navun.bg или на телефон 0888535153.

6.7. Клиентът може да се откаже от направена поръчка в рамките на 14 дни считано от датата на получаване на стоката, съгласно Политиката за отказ от покупка.

6.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Поръчката, от която Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която според доказателство от Клиента, последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

 • Плащанията, направени чрез наложен платеж, се възастановяват от Продавача по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

6.9. Въвеждането на нови цени за обявените продукти/услуги не засяга надлежно направени поръчки.

 

 

 1. ПРОМО КОДОВЕ

7.1. Навън има право да организира специални кампании, използвайки промо кодове за генериране на допълнотелна отстъпка, като Навън се задължава да публикува на Сайта, в социалните мрежи, Бюлетина или други средства за масово осведомяване, информация относно механизма на кампанията.

7.2. При издадеден промо код въвеждането му става преди завършване на поръчката. Посочената в поръчката сума за заплащане включва отстъпката по промо – кода.

7.3. Предоставен промо код е персонален и не може да се преотстъпва.

7.4. Един промо-код може да се използва еднократно.

 

8.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

8.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по Поръчката, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

 

 1. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Навън.

9.2. Навън има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

9.3. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

9.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

9.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Навън за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Навън и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Навън, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

9.6. Клиенти с направена регистрация в секция ‚Професионалисти‘ могат да ползват съдържащите се там материали, само и единствено за собствена употреба.

9.7. Клиенти с направена регистрации в секция ‚Професионалисти‘ не могат да преотстъпват правото си на регистрация на други лица, без изричното съгласие на Навън.

9.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Навън.

10. БЛОГ/ВДЪХНОВЕНИЕ

10.1. Статиите в блога имат за цел представяне на личен опит в отглеждането на растения на непрофесионални градинари. Освнвен личен опит и практически съвети за постигането на максимално подробна и полезна информация се използвани и редица преводни материали, както и професионални източници на информация.

10.2. Авторите на блога и Навън не носят отговорност за неуспешно отглеждане на растения.

10.3. Потребителите могат да оценяват, споделят или коментират публикуваните в блога материали, като спазват добрия тон и толерантно отношение.

10.4. Навън си запазва правото да модерира (вкл. да трие коментари) форума на блога при прояви на нецензурно съдържание или проявена агресия.

10.5. Навън изцяло и единствено изгражда и поддържа блога, кани външни автори на статии или публикува статии на свои служители.

 11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Навън, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Навън: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11.2. С предоставянето на свои данни на Навън (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Навън или трети лица, които са куриери или партньори на Навън.

11.3. С предоставянето на свои лични данни на Навън Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Навън, регистриран администратор на лично данни, според българското законодателство и да бъдат управлявани и съхранвани съгласно Политиката за използване на  лични данни.

11.4 Навън не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

12. БЮЛЕТИН

12.1. В момента, в който Клиентът създаде акаунт в Сайта, може доброволно да даде съгласието си за получаване на Бюлетини.

12.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, като се свърже с Навън по следните начини: по и-мейл, по телефона на номер 0888535153, по пощата и др.

12.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

13.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

13.3. Фактурирането на закупените продукти/услуги става само в български лева (BGN).

13.4. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

13.5. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

13.6. Навън издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта. .

13.7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е въведе правилно данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

14.ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@navun.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

14.3. Навън ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Цената на доставката на стоки, предлагани от Навън се определя според тарифата на използваната куриерска служба, като стойността на доставката е калкулирана на база 1 продукт, изчислена в реално тегло. Срокът на доставка е 3 работни дни, освен в случаите когато се налага специална поръчка за доставка на стоката от производител.

14.4. При поръчка на повече от един продукт Навън може да оптимизира пратката и при възможност да групира продуктите при пакетирането, в случай че това не застрашава целостта им, с цел намаляване на транспортните разходи. Целостта на продуктите е добре да бъде проверена пред куриера

14.5. При доставка чрез Куриер и избор на наложен платеж като форма на заплащане, дължимата сума се предоставя на Куриера.

14.6. Взимане от шоурум – Клиентът е направил поръчката си онлайн и я взима лично от шоурума на Навън на адрес София, бул. Симеоновско шосе 212. Поръчката е окомплектована и готова за взимане 3 работни дни след подаване на поръчка, а Навън се свързва с Клиента за уточняване на дата и час за взимане.

14.7. Общите срокове за доставка на налични стоки не важат за стоки на производителите Fleur-ami и Pottery pots , за които е направена поръчка. За тези модели срокът за доставка се договаря с клиента допълнително.

 

 1. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

15.1. Клиентът може да върне закупените стоки, според договорните отношения в следните случаи:

15.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието

15.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;
15.1.3.Продуктите имат фабрични дефекти.
15.2. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.
15.3. Клиентът е задължен да информира Навън за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, тел. или други) в рамките на 70 работни дни след получаването на продуктите и / или услугите, ако се възползва от правото си по чл. 15.4.
15.4. Клиент, който извести Навън в съгласие с чл. 15.1.2. е отговорен за връщането на въпросните продукти не по-късно от 10 дни от подаването на известието, в противен случай искането за връщане ще се счита за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.
15.5. Върнатият продукт трябва да бъде в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).
15.6. В случай на надлежно върната стока Навън се задължава да възстанови изплатените от Клиента суми /стойността на поръчаната стока/ в двуседмичен срок след потвърждаване на обратното й получаване. Възстановяването на сумите става по банков път по посочена от Клиента негова лична банкова сметка, открита в Република България.
15.7. Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на продукти, се заплащат от Клиента.
15.8. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на Клиента.

 

16.ОТГОВОРНОСТ
16.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

17.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

17.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

17.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящият документ и всички произтичащи от него права и задължения са предмет на българското законодателство законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Навън и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

Последна актуализация 07/12/2019