Тип: Офис | Локация: София | Услуга: Интериорно озеленяване, офис озеленяване

Кратко описание: Озеленяване в офис среда, целящо представителен ефект в зоната на рецепцията, кореспондиращо с корпоративните цветове на компанията. Акцентното озеленяване в работните пространства е дискретно и съобразено със слънчевото изложение. Подбраните растения не изискват специални грижи, което е особено важно за всяка офис среда.