Проектирането на озеленяването в Навън е изключително персонифициран процес, към който се отнасяме с особено внимание. Решенията, които предлагаме отразяват не само функционалните изисквания за проекта, бюджета, характеристиките и специфичния микроклимат на средата, но и начина на ползване и обитаване на пространството, навиците на обитателите му, готовността за поддръжка, архитектурата на сградата и интериорния дизайн (важен не само при интериорното, но и при екстериорното озеленяване и обзавеждане).
В зависимост от обема на проекта, след внимателен разговор с клиента и оглед (или снимки) на място, работата ни по предложението отнема около 7-10 дни. Получавате цялостно решение – растителни видове, съдове за засаждане, мебели и аксесоари, количествени сметки, бюджет. Като директен вносител на продуктите, с които проектираме имаме изключителна гъвкавост в сроковете за доставка и изпълнение на проектите.

ФОРМА ЗА КОНТАКТ